DentAll

DentAll 2001©©

DentAll 2001© je program namenjen računarskoj podršci stomatološkim ordinacijama. Operativan je na klasi računara podržanim Microsoft Windows operativnim sistemom. Prilagođen je radu u mreži, entrarnet, intranet i internet sistema. Podržan je HL7standard za razmenu medicinskih informacija (to je svetski standard), dijagnostika po međunarodnoj klasifikaciji bolesti 9 i 10 revizije (MKB 9 MKB 10), a u nedostatku domaćeg standarda terapija iz oblasti stomatologije, postoji izbor između:

    1. Standarda predloženog od strane privatne lekarske komore

    1. Nemačkog standarda (krank-kase)

    1. Usa standarda (standard osiguranja)

    1. Sopstvenog “standarda”, koji sami definišete

Prikazivanje statusa zuba u programu Dentall 2001©

 

U zavisnosti od položaja zuba u vilici, ustanovljena je i podela na kvadrante, redne brojeve zuba u kvadrantu, odnosno vrstu zuba i to su:
.
prikaz po kvadrantima

            DentAll 2001© je potpuno istestiran (tokom 9 godina) i operativan program. Upravljanje njime je lako i brzo, a prilagođen je tako da prati pacijenta od ulaska u ordinaciju preko pregleda, uzimanja prvog statusa, pravljenja plana terapije, dogovora sa pacijentom, zatim prati tok intervencije preko dijagnoze, primenjenih medikamenata, primenjene terapije, pa do naplate intervencije i dogovora sa pacijentom oko iduće posete. Za sve to vreme može da prati i pacijente koji nisu trenutno na intervenciji. U isto vreme može da nad istom bazom podataka radi neograničen broj terapeuta, sa neograničenog broja radnih stanica, bez obzira da li su na bazu vezani žicom ili modemom. Na ovaj način se uspostavlja i aktivna saradnja između terapeuta. Program poseduje veliki broj svih potrebnih vidova izveštaja za štampanje, pa tako imamo: Račun, Obračun, Listu intervencija sa dijagnozama i terapijama (karton), Izveštaj o oralnohirurškim intervencijama, Specijalističke izveštaje, Nalaz lekara, Izveštaj o povredama, Opravdanje, Plan terapije, Izveštaje o zaradama osoblja, Upute za tehničke radove, Izveštaj obračuna sa tehnikom, Tromesečni izveštaji i razne druge izveštaje.U okviru programa je kompletno knjigovodstvo vezano za rad ordinacije, sa grafičkim 3D prikazom istih.

        Na Vaš zahtev poslaćemo Vam CD-ROM koji pored demo-verzije ima sve što Vam treba za instalaciju sistema, prezentacione programe za edukaciju pacijenata, demo verzije programa za manipulaciju RTG snimcima i još mnogo toga. Na CD-u se može naći oko 4500 vrlo korisnih fajlova.

Informacije o programu možete dobiti na drmilankov@gmail.com

Leave a Reply