Radovi

Kompoziti i Ormoceri:

Nemaju električne aktivnosti
Ne truju živom
Šesta generacija je trvđa od amalgama
Ima odlično rubno zatvaranje
Izgledaju odlično
Karta štetnog dejstva na zubima na sajtu:

http://www.holistic-dentistry.com/toothchart.asp

KavitetKompozit

Zamena amalgama savremenim materijalom:

Dobro urađeni traju 10-15 godina i veoma se lako repariraju.

Nesavesno urađene kompozite treba ukloniti i uraditi dostojne ispune.

Leave a Reply